Realizarea studiului geotehnic:

Elaborarea studiului geotehnic reprezinta concretizarea analizei facute de catre un geotehnician care permite cunoasterea conditiilor geomorfologice, geologice si geotehnice din perimetrul suprafetei de teren supuse analizei.
El are drept scop obtinerea de informatii privind structura solului, adâncimea optima de realizare a fundatiei, nivelul apelor subterane, caracteristicile terenului în zona de fundare cu precizarea presiunii maxime conventionale admise, conditiile climatice, datele seismice specifice, recomandari privind tipul si dimensiunile fundatiei.
Avantajele elaborarii studiului geotehnic constau în faptul ca asigura dimensionarea optima a structurii de fundare, adecvata conditiilor concrete ale terenului pe care se face constructia. El contribuie la eliminarea surprizelor neplacute prin determinarea mai exacta a costurilor fundatiei.
Costurile vor fi mai mici fata de ceea ce s-ar stabili pe baza aproximarii caracteristicilor solului, situatie în care s-ar manifesta tendinta de supradimensionare asiguratorie din partea proiectantului structurii de rezistenta.
Costurile mai mari pot aparea atunci când solul are probleme de consistenta (umpluturi, teren mlastinos etc.)